Betaling en tarieven

  • Onze prijzen zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tandartsen in Nederland brengen deze tarieven in rekening.
  • U ontvangt uw rekening van  FA-MED
  • Als u een aanvullende verzekering voor de tandarts heeft dan wordt uw rekening (in de meeste gevallen) door FA-MED direct doorgestuurd naar uw verzekeraar.
  • Daarna stuurt FA-MED een rekening naar u met het deel dat wellicht niet door uw verzekering wordt vergoed. Er wordt van u verwacht dat u uw rekening binnen 30 dagen betaalt.
  • Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met Fa-med op het nummer 0900-885 of u kunt inloggen op hun website http://www.famed.nl.  U kunt op hun website de meeste situaties afhandelen.

Verzekeringsdekking

Er zijn veel verschillende polissen, dus wij weten niet in alle gevallen waarvoor u verzekerd bent.

Wij adviseren u om uzelf goed te (laten) informeren over uw verzekeringsdekking om zo vervelende verrassingen te voorkomen.

Kinderen ónder de 18 jaar vallen onder dekking van de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.

Onze praktijkmanager mevrouw Kielman-Vos kan u desgewenst helpen met uw vragen.

Uw afspraak wijzigen

Als u uw afspraak niet kunt nakomen dan dient u ons dat minimaal 48 uur van te voren te laten weten. U kunt uw afspraak uitsluitend telefonisch wijzigen.

Indien u uw afspraak in minder dan 48 uur vooraf afzegt of niet op uw afspraak verschijnt dan zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen.

Wij doen ons best om u een aantal dagen van te voren aan uw afspraak te herinneren middels een e-mail. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het verschijnen op uw afspraak ongeacht of u een herinnering hebt ontvangen. Zorg er dus voor dat u uw afspraak correct in uw agenda zet.